Услуги на дентален ценътр д-р. Корчев

Естетична дентална медицина

Художествени възстановявания на кариозно разрушени или фрактурирарни зъби Фасети

Естетична дентална медицина
Амалгама?! Не, благодаря. Съвременната дентална медицина ни предлага уникална възможност за постигане на естетични, но същевременно и функционални ,дългосрочни възстановявания.Защо да се примиряваме със сивите пломби,когато можем да имаме прецизно изработени невидими с просто око ресторации ?
Фасети – перфектната усмивка в три посещения
Искате красива усмивка ,но без инвазивно изпиляване и без ортодонтски намеси ? То тогава фасетите са решението за Вас . Фасетите представляват тънки керамични пластинки (0,3-0,7 мм),които покриват зъбната коронка отпред и отстрани.Целта е да се постигне максимален естетичен ефект с минимално и щадящо зъба изпиляване.
За кого са предназначени ?

  • Леки ортодонтски дефекти ,като диастеми и треми (разстояния между зъбите),несъответствие между големина или форма на зъбните коронки
  • Оцветявания,неподаващи се на избелване (тетрациклинови,флуороза)
  • Фактурирани фронтални зъби
  • Множество стари,недобре изработени обтурации(пломби )

В три посещения ?
Да.При първото посещение се снемат диагностични отпечатъци и се прави анализ. Избира се цвят за бъдещите фасети. Изработват се примерни восъчни моделажи, обсъжда се дизайнът им и се пристъпва към направа на временни фасети,съобразени с изискванията на пациента. На второто посещение зъбите се изпиляват минимално,снемат се окончателни отпечатъци,циментират се временните фасети и се дискутира с пациента естетиката и нуждата от евентуални корекции. В лабораторията се изработват финалните керамични конструкции. В третото посещение се циментират окончателните конструкции и се дават наставления за поддръжката им.