Услуги на дентален ценътр д-р. Корчев

Ендодонтия

Лечение на кореновите канали- или когато малкият проблем порасне

Необходимостта от кореново лечение се среща обикновено при пулпит или периодонтит. Те са следствие на нелекуван кариес, който засяга нервната тъкан в центъра на зъба (пулпит), като при прогресия на заболяването се инфектират и тъканите, обкръжаващи зъба (периодонтит). Тези заболявания, традиционно се свързват с непоносима болка от пациентите,които спешно търсят своя стоматолог. В дентален център Др.Корчев се предлага извършването на модерно ендодонтско лечение под анестезия (упойка), механична и химична обработка на корено-каналната система с ръчни/машинни инструменти с цел почистване и дезинфекция. Лечението се предхожда от прецизно определяне на дължината на каналите с модерна апаратура (апекс-локатор). Следващата стъпка е запълване на обработените канали и изграждане на ендодонтски лекувания зъб.