Услуги на дентален ценътр д-р. Корчев

Ортодонтия

Снемаеми ортодонтски апарати
Фиксирана техника- брекети – системата Деймън
Пътеводител в света на брекетите - системата Деймън

Не случайно традиционно брекетите се оприличават на ЖП-релси, това гръмко описание подсказва не само за вида им, но и за усещането на носещите ги .Пациентите ги възприемат като необходимото зло, не и като собствен избор.Важен е само крайният резултат. Подобно схващане не би било проблем ,но само на теория. На практика пациентите, включително и възрастни носят брекетите между 1 и 3 години, което поставя високи изисквания към естетиката и комфорта. Значи ли това край на ерата на ЖП релсите? Да, защото се появи системата Деймън.
Как действа ?
Системата Деймън представлява козметични ортодонстки брекети,разчитащи на ниски механични сили. Системата използва уникален елемент на плъзгане, позволяващ многократно да се намали дискомфорта при носене в сравнение с тардиционните брекети. Същевременно формата на всеки брекет е специфична, което позволява да се приложи необходимата сила в правилната посока, която е индивидуална за всеки отделен зъб, като по този начин се гарантират бързи резултати.
Системата Деймън представлява козметични ортодонстки брекети, разчитащи на ниски механични сили. Системата използва уникален елемент на плъзгане, позволяващ многократно да се намали дискомфорта при носене в сравнение с тардиционните брекети. Същевременно формата на всеки брекет е специфична, което позволява да се приложи необходимата сила в правилната посока, която е индивидуална за всеки отделен зъб, като по този начин се гарантират бързи резултати.
Какво означава това ?

  • По –редки посещение при ортодонта
  • По-кратък период за носене
  • По-малко дискомфорт
  • Брилянтни резултати

А как изглеждат ? Почти незабележими, с размер около 2/3 по-малък от традиционните и керамични материали (DAMON CLEAR) . Означава ли, че другите няма да забежат, че съм с брекети? Системата не е невидима, но е изключително дискретна и ефективна.
Възможно ли е да се справи с прогения,прогнатия или отворена захапка ? Да, с уникалните технологии,заложени в системата е възможна корекцията на традиционно трудно лечими случаи. Колко време ще ги нося ?
Не е възможно да се посочи конкретен период, но проучванията показват, че видими резултати се наблюдават само след 10 седмици ! И все пак по-важно е да се отбележи ,че със системата Деймън резултатите ще настъпят с между 6 и 12 месеца по-рано в сравнение с тардиционните брекети и с около 7 посещение по-малко при ортодонта.
И накрая – лифтинг с брекети ?
Да, системата Деймън изгражда пропорционално профила на пациентите с ортодонтски проблеми .