Услуги на дентален ценътр д-р. Корчев

Детска дентална медицина

Профилактика
 • Профилактични прегледи
 • Силанизиране
 • Флуорни лакове
Лечение на зъби от временното съзъбие
Лечение на зъби от постоянното съзъбие
 • Кариес и неговите усложнения
 • Пулпит
 • Периодонтит
 • Гангрена
Лечение на пародонтални заболявания в детска възраст

Да се лекува ли временният зъб или да се извади ? Това е въпрос, който стоматологът чува много често „Нали този зъб ще падне, не е ли по-добре да го извадим ? „ .Не,защото една подранила загуба на зъба, ще доведе до множество нежелани последствия, сред които :

 • Затруднено хранене
 • Влошен говор
 • Ортодонтски аномалии (временният зъб се явява местопазител за постоянния)
 • Понякога и забавяне в общото развитие в следствие на малнутрицята
 • Нарушена естетика

Ето защо са препоръчителни контролните прегледи на всеки 6 месеца,по този начин би могла да се проведе ранна диагностика на заболяванията с цел недопускане на усложнения,които в детска възраст (абсцеси, лимфаденити) не са рядкост.
Първа среща със стоматолог – кога ? Препоръчително е първата визита на детето в денталния кабинет да се състои около първата годинка, след пробива на първите млечни зъбки. То ще има шанс да свикне със специфичната среда и при следващите посещения ще бъде спокойно, освен това тази първа среща ще даде възможност на детето да отграничи неприяните спомени при педиатъра от стоматолога, знаейки, че в кабинета няма нищо страшно. Тази първа визита ще допринесе за профилактика на пробилите зъбки, насоки за тяхната грижата и консултация, навременен ли е пробивът и с нормални темпове ли се развива съзъбието.