Услуги на дентален ценътр д-р. Корчев

Протетична дентална медицина

Изработване на :
Корони
  • металокерамични
  • изцяло керамични
Мостови конструкции
  • металокерамични
  • изцяло керамичниТотални и частични протези
Протези със специални опорно-задръжни средства
Надимплантатни конструкции
Шини