Услуги на дентален ценътр д-р. Корчев

Модела на съвременните дентални и медицински клиники от висок клас е тясно специализиран. Обособени кабинети със специфична апаратура, материали и организация. Профилирани дентални лекари и асистенти са задължителният минимум, за да очаквате първокласно лечение.